Årsstämman har hållits i QleanAir Holding AB (publ)

2021-05-12 15:00:00

Idag har årsstämman 2021 hållits i QleanAir Holding AB (publ) (”bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.qleanair.com.

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020;
  • att dela ut totalt 19 316 960 kronor till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 1,30 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 17 maj 2021 och utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. torsdagen den 20 maj 2021);
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, inklusive tidigare verkställande direktör som har avgått under verksamhetsåret, för räkenskapsåret 2020;
  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Bengt Engström, Mats Hjerpe och Johan Westman samt nyval av Towe Ressman och Johan Ryrberg som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Bengt Engström som styrelseordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Grant Thornton som bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 200 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner;
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och
  • att ändra bolagets företagsnamn till QleanAir AB.

MFN

Foto: Shutterstock
Aktier
Här är analytikernas aktiefavoriter i sommar
Foto: AP/TT
Wall street
Brett ned i New York
Portföljen
Snabb revansch för portföljen
Stockholmsbörsen
Nedgången mildrades vid stängningenDefensiva aktier höll emot bäst
Aktier
Spararna återvänder till folkaktiernaInvestor månadens mest köpta aktie
Aktier
Veckans mest blankade aktier
Analyser
Nokias rapport rosas av UBS, Kepler och Nordea
30/7
Trading Direkt med dagens börsnyheter och teknisk analys
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Copyright (c) 2018 nyker/Shutterstock. No use without permission.
Asien
Nya börsfall i Asien
Fonder
Sverigefonder i topp i juliPrivatspararna säljer ut sina Kinafonder
Aktier
Kapitalförvaltaren: Aktier att köpa just nu”Fortsatt bekväm med att äga aktier”
Analys
Investmentbank sänker Oncopeptides riktkurs med 75 procent
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Securitas slog förväntningarna
Foto: Shutterstock
Rapport
Något under förväntan för Millicom
Konjunk
KI:s barometerindikator: Högsta värdet hittills
Foto: istockphoto
Rapport
Nokia krossar analytikernas förväntningarDubblar resultatet jämfört med estimaten
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Foto: Shutterstock
Sektor
Förvaltaren om Kina: Återgång till klassisk socialism"Bolagsägare skänker bort börsposter för att slippa granskning"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Något bättre än väntat för Astra ZenecaProduktförsäljningen ökade 33 procent
Foto: istockphoto
Rapport
Klart bättre än väntat från Lundin Mining
USA
USA: Senaten enad om det stora infrastrukturpaketet
Räntan
Fed lämnar räntan oförändradÄndrar inte heller obligationsköpen
Köptips
AFV: En aktie att köpa
Foto: istockphoto
Bostad
Danske: Kraftigt fall för bopriserna i Stockholm"Temporär sättning"