Årsstämma pressmeddelande Fenix Outdoor International AG

2022-04-27 16:30:00

Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 27 april 2022 har genomförts

Stämman beslutade om

 • att godkänna årsredovisningen för 2021
 • utdelning för 2021 till 20 SEK (15+5) per B-aktie och 2,0 SEK (1,5+0,5) per A-aktie
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 • omval av styrelse; Mats Olsson, Ulf Gustafsson, Sebastian von Wallwitz, Susanne Dalsgaard Nordin och Rolf Schmid
 • omval av Martin Nordin som styrelsens ordförande
 • omval av ersättningskommitté; Ulf Gustafsson och Susanne Dalsgaard Nordin
 • omval av Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma
 • omval av Ernst & Young Ltd, i Zürich som revisorer, fram till slutet av nästa årsstämma
 • följande ersättningar:
  • Maximalt EUR 1 600 000 som total ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2023 och en rörlig ersättning om EUR 334 000 till Martin Nordin och Susanne Dalsgaard Nordin.
  • Maximalt EUR 2 500 000 som total fast ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2023
  • Total rörlig ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021 uppgående till EUR 1 231 000.

För ytterligare information kontakta

Styrelseordförande Martin Nordin
+41 797 992758

Bilaga


GlobeNewswire