Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2020 för Hifab Group AB

2021-04-08 12:00:00

Från och med idag, 8 april 2021, finns Hifabs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 tillgänglig på bolagets hemsida www.hifab.se.

Den printade versionen av årsredovisningen kan beställas genom att maila namn och adress till hifabgroup@hifab.se.

Cision