Årsrapport 2020 fra Totalbanken A/S

2021-02-26 11:05:00

Kort om året

Efter et år med fortsat høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet og stor tilgang af nye kunder realiserer koncernen et tilfredsstillende overskud før skat på 50,6 mio.kr., som lever op til den tidligere udmeldte forventning på 45-55 mio.kr. Resultatet er som forventet lavere end året før, da 2019 var påvirket af ekstraordinære begivenheder på flere områder.

Netto rente- og gebyrindtægter reduceres marginalt med 1,4 mio.kr. (1 %) til 158,0 mio.kr. Udviklingen skyldes primært, at udbytte af aktier mv. reduceres med 2,0 mio.kr. til 1,0 mio.kr. I 2019 modtog Banken ekstraordinært udbytte på 2,1 mio.kr. i forbindelse med salget af Sparinvest Holdings SE.

Indtjeningen på kursreguleringer falder med 9,0 mio.kr. fra 16,7 mio.kr. i 2019 til 7,7 mio.kr i 2020. Udviklingen skyldes primært, at der i 2019 indgik en kursgevinst på 11,0 mio.kr. ved salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE.

Nedskrivninger på udlån øges med 16,1 mio.kr. fra en indtægt i 2019 på 4,9 mio.kr. til en udgift i 2020 på 11,1 mio.kr. Udviklingen skyldes primært, at der i 2019 blev indtægtsført et ledelsesmæssigt tillæg på 5 mio.kr., mens der i 2020 er udgiftsført et ledelsesmæssigt tillæg på 10,0 mio.kr. som følge af usikkerhed afledt af COVID-19.

Bestyrelsen anser resultatet for 2020 for tilfredsstillende, selv om det er lavere end resultatet i 2019. Årets resultat opnået i et år, der er påvirket af COVID-19. Endvidere var resultatet for 2019 positivt påvirket af ekstraordinære begivenheder på flere områder.

Attachment


GlobeNewswire