Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder fastigheten Femöringen 2 i Solna

2023-02-23 11:55:00

Tillträdet var villkorat av tecknande av entreprenadavtal med NCC, vilket kommunicerades tidigare i mitten av februari i år. Totalt kommer utvecklingsprojektet att omfatta 213 hyreslägenheter fördelat på två etapper.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Cision