Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillsätter David Johansson som vice VD och COO

2023-03-13 17:44:30

David Johansson är civilingenjör från KTH och har en gedigen bakgrund inom projekt- och stadsutveckling, senast i rollen som regionchef för Fastighets AB Balder. Som COO hos Aros Bostad kommer han att vara del av ledningsgruppen med ansvar för att driva och samordna den operativa delen av verksamheten, vilket omfattar affärsutveckling, projektutveckling och projektgenomförande. I samband med att David tillträder tar även chefsjurist Emmy Fredenklo samt finans- och transaktionschef Daniel Bergström plats i ledningsgruppen.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
"Aros Bostad har vuxit den operativa verksamheten kraftigt med nästan en fördubbling av antalet projekt i produktion under det senaste året och en ambitiös affärsplan för kommande år. Det är därför väldigt roligt att få välkomna David till Aros Bostad, som vice VD och COO. David har en gedigen erfarenhet av både bostads- och stadsutveckling och jag känner mig trygg i att han kommer bidra med mycket positiva värden på vår fortsatta väg framåt."

David Johansson kommenterar:
"Aros Bostad har genom fina strukturaffärer positionerat sig väl i en utmanande marknad. Det är ett välskött bolag med sunda värderingar, bra ledarskap och kompetenta medarbetare. Jag ser fram emot att ansluta till teamet och hoppas att jag kan bidra till den fortsatta utvecklingen av bolaget."

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Cision