Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant för bolagets preferensaktie

2023-02-21 13:00:00

Uppdraget innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att främja aktiens likviditet. Åtagandet påbörjas den 21 februari 2023.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Cision