Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller bygglov för 22 nya bostäder på Ekerö

2023-02-08 07:30:00

Bygglovet omfattar 22 bostäder i den tredje och sista etappen av småhus inom området Ekerövallen. Produktionsstart planeras till hösten 2023. För den andra etappen, Gällsta, pågår försäljning och byggnation med planerat färdigställande i slutet av tredje kvartalet 2023.  

Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Cision