Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller bygglov för 213 nya lägenheter i Solna - planerad byggstart Q1 2023

2023-01-19 07:30:00

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
"I och med bygglovet säkrar vi att produktionen av Femöringen kan genomföras som planerat, med byggstart under årets första kvartal. Aros Bostad har ett bra läge på den rådande marknaden. Vi agerade tidigt på den nedgång som vi såg komma, vilket resulterade i den större hyresrättsförsäljning som vi gjorde förra året. För oss innebär det att vi redan har slutsålt i de projekt vi nu producerar och kan fortsätta leverera på produktionsmålen i vår affärsplan."

Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Cision