AROS BOSTAD: RESULTAT ÖKADE 3 KV, SÅLDE 21 BOSTÄDER (314)

2022-11-17 07:11:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aros Bostad hade intäkter från rörelsen på 361 miljoner kronor (89,4) och ett rörelseresultat på 25,9 miljoner kronor (13,9) under tredje kvartalet, enligt segmentsredovisning.

Det framgår av delårsrapporten.

Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 21 (314) och antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder uppgick till 20 (20). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 20 (10).

Bostadsmarknaden har satts under press av förändrade marknadsförutsättningarna under det tredje kvartalet, med höga energipriser, stigande inflation och räntor.

"Utbudet av nyproducerade bostäder på våra marknader är på historiskt låga nivåer och det långsiktiga behovet av välplanerade bostäder är stort, men ett mer ansträngt privatekonomiskt läge hos våra kunder påverkar efterfrågan på kort sikt", skriver vd Magnus Andersson i delårsrapporten.

Priserna på bostadsrätter i centrala Stockholm och Storstockholmsregionen minskade under kvartalet med 8 procent, vilket på årsbasis innebär att bostadspriserna i centrala Stockholm och i Storstockholmsregionen fallit med totalt 5 respektive 6 procent.

"I det försämrade marknadsläget innebär den nyligen genomförda försäljningen av en större hyresrättsportfölj till Patrizia en stor styrka för Aros Bostad. I affären, som omfattar 878 bostäder fördelat på fyra projektfastigheter, har vi säkrat intäkterna i majoriteten av de bostadsprojekt som kommer att produktionsstartas under kommande år", skriver vd.

Vid utgången av kvartalet var andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion, hyresrätter inräknat, på 88 procent.

Vid kvartalets utgång hade Aros en oförändrad produktionsvolym jämfört med föregående kvartal om 973 enheter fördelat på 12 bostadsprojekt i kommunerna Stockholms stad, Täby, Danderyd, Sundbyberg, Nacka, Upplands-Bro och Huddinge. Av de pågående projekten är cirka 70 procent upphandlande på totalentreprenader med fast pris.Direkt-SE