AROS BOSTAD: FÖRVÄRVAR BOLAG MED BOSTADSPROJEKT

2022-07-13 07:36:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aros Bostad förvärvar LS Slakthusgränd. Avtalet omfattar en markyta om cirka 4.000 kvadratmeter med en möjlig exploatering om cirka 130 nya bostäder, lokaler i markplan samt en förskola.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Markytan är belägen i Slakthusområdet södra Stockholm. Tillträde är beräknat till första kvartalet 2024.

"Bolagsförvärvet är en del i strategin att kontinuerligt förvärva fler attraktiva projektmöjligheter till Aros Bostads byggrättsportfölj", heter det.Direkt-SE