AROS BOSTAD: ALM EQUITYS ÄGARANDEL 35% EFTER GENOMFÖRD AFFÄR

2022-08-15 08:15:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ALM Equity har tecknat avtal om att sälja cirka 1.500 byggrätter till Aros Bostad i en affär som i stort är i linje med den avsiktsförklaring parterna ingick i våras. Köpeskillingen uppgår till 1.465 miljoner kronor som betalas genom en apportemission, vilken medför att ALM Equity blir ny storägare i Aros Bostad med en ägarandel på cirka 35 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Förvärvet är helt i linje med affärsplanens mål om en bredare geografi och fler småhusbyggrätter, vilket är en produkt med fortsatt stark efterfrågan och kortare genomförandetid jämfört med flerbostadshus", kommenterar Aros Bostads vd Magnus Andersson.

Tillträde är planerat under andra halvåret 2022. Ett fåtal projekt tillträds senare vartefter förutsättningarna att överlåta dessa har uppfyllts.

"Överenskommelsen med Aros skapar ytterligare ett noterat innehav i ALM Equitys bolagsbyggande /… / Vi ser fram emot att vara en engagerad och ansvarsfull ägare som bidrar till att utveckla och växa Aros Bostad ytterligare", uppger Joakim Alm, vd för ALM Equity.Direkt-SE