Aktie Castellums årsstämma har valt fastighetsbolagets storägare Rutger Arnhult till ny styrelseordförande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inför stämman fanns det flera förslag på hur styrelsen skulle se ut. Flera ägare, framför allt utländska, har protesterat mot Rutger Arnhult som ordförande.

Som nya i styrelsen, förutom Rutger Arnhult, valdes Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing in som ledamöter, vilket var i linje med valberedningens förslag.

Rutger Arnhult äger drygt 20 procent av aktierna i Castellum. Därutöver äger Corem, där Rutger Arnhult är storägare, lite mer än 3 procent.