Intervju Inflationstryck och stigande räntor har pressat värderingarna på fastighetsbolagen på börsen där många nu handlas med substansrabatt. Det kan öppna för förvärv i sektorn menar Castellums vd Rutger Arnhult som hoppas att det egna bolaget håller sig under internationella drakars radar. Det sade vd:n till Nyhetsbyrån Direkt efter rapporten för det första kvartalet.

Castellums redovisade ett första kvartal som i stora drag var i linje med analytikernas förväntningar i Infronts sammanställning. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade hyresintäkterna med 4 procent och förvaltningsresultatet med 48 procent. Kontorsmarknaden är på väg att återhämta sig efter pandemin men samtidigt gungar det rejält i omvärlden och inflationen har dragit i väg.

Hur är känslan efter det första kvartalet?

”Formen känns ganska god. Vi har positiv uthyrning igen och vi märker att företagens personal är tillbaka på jobben och det gäller alla företag. Nu går våra telefoner varma igen. Sedan har du oron i Europa och den oroar ju kapitalmarknaden framförallt. Det spär det på inflationen och vi får räkna med ränteuppgångar”.

Ser du någon risk att inflationstrycket kan pressa tillbaka kontorsmarknaden om företagen måste börja skära kostnader?

”Klart att alla kommer att se över sina kostnader på alla fronter. Men har vi en stark efterfrågan så är det inte hos oss man kan pruta. Sedan har vi långa avtal som är indexerade och våra priser skjuter inte upp och ned kortsiktigt. Vi kommer fortsätta att kunna ta ut index, det är inga problem. Nu lyckas vi ta ut mer än index som låg på 2,8 procent och vi får upp hyrorna med 4 procent på totalen och det är en liten del av vår portföljs som vi omförhandlar varje år”.

Transaktionsmarknaden är fortsatt stark trots oron. Varför bromsar det inte in?

”Det är många aktörer som sitter på stora portföljer som bromsar tror jag. Det är bara att gå till oss själva, vi är återhållsamma med förvärv. Men det finns många som passar på att göra förvärv som de har önskat och har ett stort investeringsbehov. Det kanske blir ett skifte där de som sitter på stora portföljer kanske känner sig lite nöjda och avvaktar för att se vartåt det barkar, medan de som sitter med en påse pengar och vill in i sektorn kanske får chansen nu. På vissa objekt som vi tittar på är det uppemot 100 budgivare som kan göra en stor affär och många av dem har inga lån alls och bryr sig inte så mycket om räntorna”.

Om läget blir skakigare så kan man ju dels köpa fastighetsportföljer dels andra fastighetsbolag, som det finns gott om i Sverige. Kan det bli aktuellt med fler bolagasförvärv för er del?

”Har vi muskler och ser en bra affär är det inget som utesluter det. Handlas bolag med rabatt så kan det locka fram budgivare och just nu handlas vi själva med en stor rabatt på 25 procent. Vi har en ganska låg belåningsgrad på 37,3 procent och det är klart – finns det en drake som vill växa i Norden så kan de trycka till och komma med ett bud på Castellum vid den här nivån som nog skulle kunna gå igenom. Nu får vi förhoppningsvis leva vidare utan att slukas men det finns sådana som kan det därute”.

Alla dina vd-kollegor som kommit med rapport så här långt menar precis som du att just deras bolag kommer att gynnas i den skakigare miljön. Vad är det som gör att just Castellum kommer att leverera på det löftet?

”Det är ju tråkigt att man inte skiljer ut sig. Vi har en stark bas, det är bara att titta på våra hyresgäster, ABB, Afry, polisen domstolsväsendet, Handelsbanken etc och alla de har behov av att anställa och växa. Det är inte bara inflation för att det är trångt i leverantörsleden och stigande energipriser utan också en stark ekonomi i botten. Det gynnar våra företag sedan är det alltid tuff konkurrens så vi får försöka göra saker och ting lika bra som vi har gjort tidigare. Men jag tror vi växer bra med de företag vi har”.

Av alla orosmoln, vilket ser du som den största risken för Castellum och för branschen?

”Största risken är att bolag som finansierat sig med obligationer billigt måste refinansiera sig dyrare. Vi ser att det skiljer sig mycket mot vad man lånade tidigare till vad man lånar på i dag. Förfallen är förvisso inte så stora 2022, det är mer om det håller i sig så kan vi se det 2023 men i närtid ser vi inga stora bekymmer”

Castellumaktien var efter en dryg timmes handel ned knappt 2 procent, något bättre än Stockholmsbörsen i sin helhet och Stockholmsbörsens fastighetsindex.