Aktier Rutger Arnhult har via investeringsbolaget M2 köpt fler aktier i fastighetsbolaget Castellum och äger därefter motsvarande 20,5 procent av kapital och röster. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Den 4 mars motsvarande hans innehav strax under 17 procent. Det betyder att Rutger Arnhult mellan den 4 mars och 15 mars köpt cirka 9,8 miljoner aktier, en investering på cirka 2 miljarder kronor.

I början av mars flaggade Rutger Arnhult för att han kontrollerade 20 procent av aktierna i Castellum. Den flaggningen inkluderade innehavet via Corem som han är huvudägare i.

Corem ägde per den 4 mars drygt 3 procent av aktierna. Inklusive dessa aktier uppgår Rutger Arnhult ägarandel till cirka 23,5 procent.

Castellum ska hålla årsstämma den 25 mars inför vilken Rutger Arnhult är föreslagen som ny ordförande i bolaget av en oenig valberedning. Flera andra större ägare har protesterat mot detta och inför stämman finns ytterligare minst två förslag om hur styrelsen ska formeras.