Aktie M2 Capital, ett bolag som kontrolleras av Rutger Arnhult, har köpt drygt 2,2 miljoner aktier i kläd- och fastighetsbolaget Odd Molly för cirka 27 miljoner kronor.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande och av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Rutger Arnhult äger nästan 6,1 miljoner aktier i Odd Molly efter ökningen. Ägarandelen har ökat från 8,3 till 12,4 procent av aktierna och rösterna.

Blocket som ledde fram till flaggningen mäklades i torsdags av ABG Sundal Collier till kursen 12:00 kronor per aktie.

Rutger Arnhult har varit ägare i Odd Molly i många år och han var redan tidigare näst störta ägare efter Ilija Batljan som har mer än 45 procent av aktierna i Odd Molly.

Just Rutger Arnhult och Ilija Batljan kamperar i budstriden om norska Entra. Castellum, som Rutger Arnhult äger till drygt 15 procent, har lagt fram ett budförslag på Entra som Ilija Batljans SBB har lagt ett formellt bud på.