Aktie Rutger Arnhult har via investeringsbolaget M2 Asset Management köpt aktier i Corem för cirka 263 miljoner kronor.

Det framgår inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Köpen, vilka gjordes den 3 mars utanför handelsplats, omfattade till största delen preferensaktier, men även A- och B-aktier.

Rutger Arnhult äger aktier i Corem för cirka 4 miljarder kronor och ägarandelen motsvararar nästan 48 procent.