Sektor Castellums styrelse har utsett styrelsens nuvarande ordförande Rutger Arnhult till vd för Castellum med tillträde den 10 januari 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har gjort en samlad bedömning kring vad som kommer krävas för att säkerställa en framgångsrik integration mellan Castellum och Kungsleden. Styrelsen och vd Biljana Pehrsson har inte nått samsyn i hur detta arbete ska bedrivas, skriver Castellum i pressmeddelandet. Mot denna bakgrund lämnar Biljana Pehrsson sitt uppdrag med omedelbar verkan och Rutger Arnhult efterträder henne på vd-posten.

Rutger Arnhult lämnar posten som styrelseordförande och medlem av valberedningen med omedelbar verkan, men kvarstår som styrelseledamot. Samtidigt utses den nuvarande styrelseledamoten Per Berggren till styrelseordförande fram tills årsstämman 2022.