Sektor Fastighetsbolaget Corem, som till nästan häften ägs av Rutger Arnhult, har köpt 540.000 aktier i Castellum.

Corems innehav i Castellum uppgår därefter till drygt 8,4 miljoner aktier, motsvarande lite mer än 3 procent. Rutger Arnhult äger därutöver nästan 17 procent av aktierna via M2 Asset Management.

Ökningen via Corem, som skedde den 4 mars, i kombination med hans direktinnehav har utlöst flaggningsplikt och på torsdagseftermiddagen flaggade Rutger Arnhult för ett innehav strax över 20 procent.

Rutger Arnhult är av valberedningen föreslagen som ny ordförande i Castellum, något vissa andra ägare, framför allt utländska, har protesterat emot. Ärendet ska behandlas på årsstämman den 25 mars.