(Uppdaterad) Castellums valberedning föreslår Rutger Arnhult som styrelseordförande i Castellum. Rutger Arnhult har informerat valberedningen om att han kommer att sluta som vd i Klövern samt att han kommer lämna styrelsen i Klövern och Corem Property Group. Två ledamöter i valberedningen går dock emot valet av Arnhult, bland annat den nuvarande ordföranden i styrelsen.

Valberedningens förslag avseende styrelseordförande i Castellum framläggs av en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningsledamöterna Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, har dock förklarat att de inte står bakom detta förslag och har reserverat sig emot förslaget.

Valberedningens fullständiga förslag avseende styrelseval i Castellum kommer vid ett senare tillfälle, inför årsstämman i Castellum. Avsikten är att valberedningen ska lämna ett sådant förslag så snart som möjligt, heter det.

Klövern och Corem bekräftar i separata pressmeddelanden att Rutger Arnhult har meddelat respektive styrelser att han inte kommer att stå förfogande till omval. Beträffande Klövern har Rutger Arnhult även meddelat att han kommer att lämna sin befattning som vd eftersom han ”ställer sig positiv till Castellums valberednings förslag att utse honom till ordförande i bolaget på kommande årsstämma.”

Rutger Arnhult kommer att lämna sin befattning som vd för Klövern senast den 25 mars 2021. Han har varit vd sedan 1 januari 2012. Klöverns styrelse inleder nu en rekryteringsprocess av ny vd.

Möter motstånd

Castellums valberedningsledamöter Vincent Fokke, som representerar Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, reserverar sig mot förslaget om att välja Rutger Arnhult till ny styrelseordförande och anger i ett pressmeddelande varför.

”Vi stödjer inte förslaget att nominera Rutger Arnhult till styrelseordförande och har reserverat oss mot det förslaget av följande huvudsakliga skäl”, skriver de i pressmeddelandet.

Duon anger följande skäl:

Rutger Arnhult kontrollerar i praktiken fastighetsbolagen Klövern och Corem Property Group. Dessa bolag är konkurrenter till Castellum.

”Inte till nytta för alla aktieägare”

”Vi tror inte att det är till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god bolagsstyrning, att ha en styrelseordförande i Castellum som är involverad i konkurrerande verksamhet. Det kommer inte göra någon skillnad i praktiken om Rutger Arnhult slutar som verkställande direktör i Klövern samt lämnar styrelsen i Klövern och Corem Property Group. Även om detta skulle vara ett permanent arrangemang kommer Rutger Arnhult fortfarande att vara starkt engagerad i verksamheten hos dessa konkurrenter till Castellum”.

För det andra pekar opponenterna på att Rutger Arnhult som stor aktieägare i Castellum kan påverka styrelsesammansättningen i Castellum. Förra året föreslog valberedningen Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom. I år vill Rutger Arnhult bli styrelseordförande i Castellum.

”Överrepresentation för Arnhult”

”Vi anser att det skulle leda till överrepresentation för Rutger Arnhult om han i ett bolag som Castellum får utse två styrelseledamöter, innefattande styrelseordföranden, av totalt sex till åtta styrelseledamöter baserat på ett aktieägande om cirka 15 procent”.

För tredje anförs att ”nuvarande styrelse är välfungerande” och det pekas på att denna har levererat utmärkt avkastning under ett antal år.

”Vi anser att det kommer vara till nackdel för styrelsearbetet i Castellum att ha en styrelseordförande som är engagerad i konkurrerande verksamhet. Därtill ser vi en förhöjd risk att några av de nuvarande styrelseledamöterna inte kommer att stanna kvar som styrelseledamöter om Rutger Arnhult väljs som styrelseordförande”.

Vincent Fokke och Charlotte Strömberg avser att lämna ett alternativt förslag till styrelsesammansättning som de bedömer är till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, heter det.

Arnhult slår tillbaka

Rutger Arnhult slår tillbaka mot de två ledamöter i Castellums valberedning som inte vill se honom som ny ordförande i fastighetsbolaget.

– Jag förstår inte hur de tänker, säger fastighetsinvesteraren till Nyhetsbyrån Direkt.

Uttalandet kommer efter att det på tisdagsmorgonen blivit känt att valberedningen i Castellum föreslår Rutger Arnhult till ny styrelseordförande, samtidigt som han ska lämna sina uppdrag i Klövern och Corem.

– Jag har varit största ägare i Castellum i två år. Det är dags att ta det klivet, att lämna det operativa och ta en styrelseplats i Castellum, säger Arnhult.

”Risk för flykt från styrelsen”

Två personer i valberedningen reserverar sig mot förslaget: Vincent Fokke som representerar en nederländsk pensionsfond, tillika näst största ägare i Castellum, samt avgående ordförande Charlotte Strömberg.

I ett separat uttalande redogör Vincent Fokke och Charlotte Strömberg för sina invändningar till förslaget, bland annat att de ser en ”förhöjd risk” att några av de nuvarande ledamöterna inte kommer stanna kvar om Rutger Arnhult blir ordförande.

– Ja, det finns den möjligheten. Då kommer valberedningen att plocka fram andra kandidater, säger Rutger Arnhult.

Den protesterande duon skriver även att Rutger Arnhult skulle bli överrepresenterad i styrelsen om han blir invald. Där sitter nämligen redan Joacim Sjöberg som enligt uttalandet nominerades av Rutger Arnhult i fjol. Men det är fel, enligt Rutger Arnhult.

– Valberedningen fick honom på förslag från en headhunter och vi röstade för det förslaget. Det är en väldigt stor skillnad, menar Rutger Arnhult som direktkontrollerar 15 procent av aktierna i Castellum.

Vincent Fokke och Charlotte Strömberg ser även en risk i det faktum att Rutger Arnhult är storägare i Castellums fastighetskonkurrenter Corem och Klövern, även om han nu lämnar de formella uppdragen i dessa två bolag.

– Jag kommer att vara långsiktig ägare i Corem och Klövern, men jag kommer inte kunna vara så delaktig när jag inte sitter i styrelserna längre, säger Rutger Arnhult.

Men samtidigt finns det såklart informella kopplingar, du känner till exempel alla personer på dessa bolag. Kan det inte vara svårt att frikoppla sig då?

– Det får man ju hantera. Om man har integritet så klarar man att hantera det.

Han pekar samtidigt på att Charlotte Strömberg fram till i våras satt i styrelsen för Skanska som enligt Rutger Arnhults förmenande är en större konkurrent till Castellum än vad Corem är och har varit.

– Det har ju tydligen fungerat. Så jag ser inte problemet med att jag äger aktier, och inte ens sitter ens i styrelserna, i Corem och Klövern, säger Rutger Arnhult.

Utöver Vincent Fokke, Charlotte Strömberg och Patrik Essehorn (som representant för Rutger Arnhult) består valberedningen i Castellum av Magnus Strömer från Länsförsäkringar Fonder och Christina Tillman från Corem.

Länsförsäkringar Fonder, som alltså stöder det nya ordförandeförslaget, äger knappt 3 procent av aktierna i Castellum medan Corems ägarandel ligger kring 2,9 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings. Rutger Arnhult äger i sin tur drygt 46 procent av Corem.