Budstriden Norska Entra har en mycket fin fastighetsportfölj, men den senaste händelseutvecklingen har gjort budsituationen avsevärt mycket knepigare. Det anser Castellums största ägare och ordförandekandidat Rutger Arnhult.

Det var en sak när Castellum lade sitt första bud, då var situationen en annan, menar Arnhult.

– Nu har budet höjts, det finns ett högre konkurrerande bud och dessutom har Balder köpt in sig med 15 procent. Så situationen är helt annorlunda i dag, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Striden om Entra inleddes i slutet av november och efter många turer höjde Castellum sitt bud den 18 december, något SBB svarade på och övertrumfade fem dagar senare. Parallellt har Erik Selin-kontrollerade Balder förvärvat 15 procent av aktierna.

– Det är inget fel på affären, men jag tycker att den känns svår nu efter alla olika utspel. Det kan bli en låst ägarsituation, säger han och pekar på att Balder äger 15 procent, Castellum har drygt 8 procent, norska staten är storägare och ”SBB kanske köper på sig aktier”.

Han säger sig i dagsläget inte ha någon dialog med Castellums vd Henrik Saxborn om budsituationen och vill inte ge något uttryckligt råd om hur bolaget bör agera nu.

Rutger Arnhults bolag M2 äger 15,6 procent av aktierna i Castellum och han föreslogs på tisdagen till ny styrelseordförande i bolaget, ett förslag som två av valberedningens ledamöter reserverade sig emot.