ARLA PLAST: FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN -20% 1 KV

2022-05-11 08:12:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arla Plasts försäljningsvolym minskade med 20 procent under det första kvartalet till 4.941 ton.

"Vår uppfattning är att volymerna har sjunkit för hela branschen i Europa under första kvartalet 2022 men att vi bibehållit vår marknadsposition. Volymnedgången beror till stor del på att efterfrågan på pandemirelaterade barriärprodukter har avtagit samtidigt som applikationsområden såsom till resebranschen och fordonsindustrin inte har återhämtat sig", skriver vd Christian Krichau i rapporten.

Han uppger vidare att trenden med stigande råvarupriser "oväntat" har fortsatt under det första kvartalet. Effekten späddes på av kriget i Ukraina.

"Vi är i en utmanande period med en marknad som minskat i förhållande till det starka jämförelsekvartalet 2021 och med en för oss ovanligt lång och ihållande hög nivå på våra råmaterialpriser. Det pågående kriget i Ukraina kommer indirekt att påverka oss genom fortsatt stigande priser på råmaterial, övriga insatsmaterial och fraktkostnader. Detta i kombination med en sviktande marknad där vi normalt arbetar med kort horisont gör att osäkerheten är fortsatt stor även om vi vid utgången av kvartalet kan skönja effekter efter genomförda förbättringsarbeten", fortsätter Arla Plast-chefen.Direkt-SE