Insynstransaktioner Arjos vd Joacim Lindoff har på måndagen köpt nära 138 000 aktier i bolaget till en kurs om 39,45 kronor, i en affär värd cirka 5,4 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Enligt ägardatatjänsten Holdings innebär köpet en 85-procentig ökning av hans innehav i Arjo, som efter köpet uppgår till cirka 300 000 aktier.