Rapport Arjo redovisar ett resultat och en omsättning som båda låg strax under analytikernas förväntningar. Medicinteknikbolaget meddelar också att man ska genomföra en större omorganisation i den amerikanska verksamheten. 

Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 500 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, framgår det av delårsrapporten.

Marginalen uppgick till 18,6 procent.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 509 miljoner kronor med en marginal på 18,8 procent, enligt Infront.

Nettoomsättningen blev 2.686 miljoner kronor, mot väntade 2.704 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 0:85 kronor per aktie (1:15), att jämföra med förväntade 0:91 kronor.

Håller fast vid omsättningsmålet

Arjo bedömer att den organiska omsättningstillväxten 2023 landar inom tidigare angivet målintervall på 3-5 procent.

Det framgår av bokslutskommunikén.

Analytikernas förväntningar låg på en organisk tillväxt var 3,3 procent för helåret 2023, enligt konsensus från Infront.

Större omorganisation av USA-verksamheten

Arjo har under januari påbörjat en större omorganisation av bolagets amerikanska sälj- och serviceorganisation ”som syftar till att möjliggöra en effektiv implementering av våra strategiska planer”.

Det skriver Joacim Lindoff i vd-ordet av bokslutet för 2022.

Tillväxten uppges enligt Joacim Lindoff framförallt ha dämpats av lägre uthyrningsvolymer inom intensivvård i USA jämfört med 2021.

”Justerat för detta växer vi med cirka 3 procent organiskt under året, vilket betonar styrkan i vår underliggande affär”, skriver Joacim Lindoff i rapporten.

Bruttomarginalnedgången till 41,0 procent (46,0) under kvartal fyra uppges främst vara hänförlig till en ogynnsam produktmix, med lägre uthyrning av intensivvårdslösningar i USA samt en förskjutning av lönsam försäljning av diagnostiklösningar. I tillägg har bruttomarginalen påverkats av högre material- och logistikkostnader och vi ser även fortsatta effekter av inflation relaterat till löner, energi och drivmedel.

Som Arjo tidigare kommunicerat förväntas såväl högre materialkostnader som inflationseffekter kvarstå även under kommande kvartal, medan transportkostnaderna väntas fortsatt sjunka tillbaka baserat på nuvarande trender.

Utrullningen av lösningar för trycksårsprevention uppges fortgå enligt plan.

Lönsamheten inte på den nivå vi önskar

Arjos vd Joacim Lindoff är inte nöjd med koncernens lönsamhet.

”Lönsamheten är inte på den nivå vi förväntar oss och vad man kan förvänta sig av Arjo”, sade Arjos vd Joacim Lindoff under telefonkonferensen i samband med bokslutet för 2022.

Utfallet på 500 miljoner kronor för det justerade ebitda-resultatet under fjärde kvartalet uppges ligga under bolagets egna förväntningar trots att det ungefär låg i linje med konsensus från Infront om 509 miljoner kronor.

Arjos vd uppger sig ha planer på att förbättra lönsamheten. Fortsatta prishöjningar och effektiviseringsprogram väntas kunna hjälpa till i detta arbete.