Rapport Medicinteknikbolaget Arjo rapporterar ett resultat och en omsättning strax över förväntan. 

Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 530 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (513), framgår det av delårsrapporten.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 512 miljoner kronor med en marginal på 21,6 procent, enligt Infront.

Nettoomsättningen blev 2.398 miljoner kronor (2.477), mot väntade 2.371 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 0:85 kronor per aktie för 2020 (0:65), att jämföra med förväntade 0:71 kronor.

Spår omsättningstillväxt inom målsättningsintervallet

Arjos organiska omsättningstillväxt för 2021 förväntas landa inom koncernens nya målsättning om 3-5 procent.

Det framgår av bokslutet för 2020.

Förväntningarna, enligt konsensus från Infront, låg inför rapporten på en organisk tillväxt om 4,1 procent, det vill säga nästan i mitten av Arjos angivna intervall.

Arjos vd Joacim Lindoff framhåller i vd-ordet de kortsiktiga utmaningarna kring covid-19. Arjo-chefens bedömning är att bolaget i början av det andra halvåret kommer att se en återgång till en mer normal marknadssituation. Hans förväntningar innefattar då en tydlig återhämtning för de produktområden som påverkats negativt av covid-19.