ARJO: PRISHÖJNINGAR KOMMER ATT FORTSÄTTA UNDER 2023 ENL VD - DI

2023-01-25 07:51:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Arjo kommer att fortsätta att höja sina priser under 2023 för att kompensera sig för höjda kostnader.

"Aktiviteterna inom prishöjningar kommer att fortgå", sade Arjos vd Joacim Lindoff i en intervju med DI-tv.

Materialprisökningarna uppges ha varit något högre än vad Arjo-chefen hade räknat med under det fjärde kvartalet 2022.

Vad gäller effektiviseringsprogram har Arjo två löpande program i USA. Ett som rör uthyrningsverksamheten och som initierades under det tredje kvartalet 2022. Detta program väntas fortsatt generera en besparing om cirka 50 miljoner kronor på årlig basis med start i slutet av 2022.

Det andra effektiviseringsprogrammet avser den som bolaget själva beskriver i bokslutet för 2022 större omorganisation av bolagets amerikanska sälj- och serviceorganisation "som syftar till att möjliggöra en effektiv implementering av våra strategiska planer".Direkt-SE