Rapport Medicinteknikbolaget Arjo rapporterar ett resultat mycket nära analytikernas förväntningar. Bolaget flaggar dock för att osäkerheten gör att det är svårt att göra någon prognos för helåret. 

Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 445 miljoner kronor för det första kvartalet 2020, framgår det av delårsrapporten.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 444 miljoner kronor med en förväntad marginal på 19,7 procent, enligt Infront. Utfallet på marginalen uppgick till 19,6 procent.

Nettoomsättningen blev 2.273 miljoner kronor, mot väntade 2.255 miljoner. Organisk tillväxt blev +3,4 procent, mot väntat +2,9 procent.

– I slutet av kvartalet blir effekterna av coronapandemin tydliga med en ökad efterfrågan av sjukhussängar och trycksårsmadrasser men även ett minskat fokus på produkter och tjänster som inte direkt adresserar Covid-19, säger Arjos vd Joacim Lindoff.

Arjo pausar sin helårsprognos för 2020 till följd av osäkerheten kring covid-19. Det framgår av delårsrapporten.

Arjo hade tidigare en prognos om att den organiska tillväxten för 2020 skulle komma in i den övre delen av intervallet 2-4 procent. Konsensus bland analytikerna inför rapporten låg, enligt Infront, på en tillväxt om 3,2 procent.

– Vi lägger ett intensivt kvartal till handlingarna där jag känner en stor tillfredsställelse att vi är med och stödjer vården i den rådande krisen, samtidigt som vi står inför en betydligt ökad osäkerhet som gör det svårt att bedöma effekterna för resterande delen av året, säger vd Joacim Lindoff.