ARJO: PÅBÖRJAR STÖRRE OMORGANISATION AV SÄLJ/SERVICE I USA

2023-01-25 07:14:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Arjo har under januari påbörjat en större omorganisation av bolagets amerikanska sälj- och serviceorganisation "som syftar till att möjliggöra en effektiv implementering av våra strategiska planer".

Det skriver Joacim Lindoff i vd-ordet av bokslutet för 2022.

Tillväxten uppges enligt Joacim Lindoff framförallt ha dämpats av lägre uthyrningsvolymer inom intensivvård i USA jämfört med 2021.

"Justerat för detta växer vi med cirka 3 procent organiskt under året, vilket betonar styrkan i vår underliggande affär", skriver Joacim Lindoff i rapporten.

Bruttomarginalnedgången till 41,0 procent (46,0) under kvartal fyra uppges främst vara hänförlig till en ogynnsam produktmix, med lägre uthyrning av intensivvårdslösningar i USA samt en förskjutning av lönsam försäljning av diagnostiklösningar. I tillägg har bruttomarginalen påverkats av högre material- och logistikkostnader och vi ser även fortsatta effekter av inflation relaterat till löner, energi och drivmedel.

Som Arjo tidigare kommunicerat förväntas såväl högre materialkostnader som inflationseffekter kvarstå även under kommande kvartal, medan transportkostnaderna väntas fortsatt sjunka tillbaka baserat på nuvarande trender.

Utrullningen av lösningar för trycksårsprevention uppges fortgå enligt plan.Direkt-SE