Arjo: Minskar omsättningen 5 procent

Publicerad 2018-01-29 09:30

RapportUPPDATERAD Arjo, en avknoppning från Getinge, redovisar sin första delårsrapport efter att ha avknoppats från Getinge och börsnoterats i slutet av 2017, redovisar en organisk omsättningsminskning på 1,8 procent under det fjärde kvartalet. På börsen backade aktien cirka 8 procent första halvtimmen.

Totalt minskade nettoomsättningen med nära 5 procent till 2 068 miljoner kr (2 174).

Den justerade organiska nettoomsättningen beräknas uppgå till 0,4 procent.

Det justerade ebitda-resultatet minskade till 240 miljoner kronor (422).

Bruttomarginalen blev 43,6 procent (45,5).

Resultat efter finansiella poster minskade till -75 miljoner kr (111).

Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 104 miljoner kr (107), och relaterar främst till skapandet av Arjo som ett självständigt bolag.

Resultat per aktie blev -0,25 kr (0,29).

Utdelning per aktie föreslås till 0,50 kr för 2017, motsvarande cirka 136 miljoner kr.