Rapport Medicinteknikbolaget Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 301 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018, framgår det av delårsrapporten. Marginalen uppgick till 15,2 procent.

Infront Estimates sammanställning av fyra analytikers prognoser låg på ett underliggande ebitda-resultat på 342 miljoner kr med en marginal på 17,1 procent.

Nettoomsättningen blev 1.981 miljoner kronor, mot väntade 1.997 miljoner.

Arjo spår att den organiska omsättningstillväxten för 2018 kommer att hamna i mitten av målsättningen om 2-4 procent.

Bolagets tidigare bedömning var i den lägre delen av målsättningen om 2-4 procent.

Arjo upprepar samtidigt att koncernens rörelsekostnader för helåret 2018 förväntas uppgå till cirka 2.965 miljoner kr i jämförbara valutor.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.