Rapport Medicinteknikbolaget Arjo redovisar ett ebitda-resultat före engångsposter på 448 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020 (381). Marginalen var 20,9 procent (17,7).  Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 411 miljoner kr med en marginal på 19,3 procent, enligt Infronts konsensus.

Nettoomsättningen blev 2.143 miljoner kr (2.154), att ställa mot väntade 2.127 miljoner.

Den organiska tillväxten var 5,8 procent. På denna punkt var 3,8 procent väntat.

”Akuta behov kopplade till pandemin”

Arjo upprepar sin bedömning om att den organiska tillväxten i det fjärde kvartalet 2020 kommer att ligga mellan 2 till 4 procent.

Arjos vd Joacim Lindoff ser ”fortsatt en produktmix präglad av det akuta behovet kopplat till pandemin med hög efterfrågan inom sjukvårdssängar, trycksårsmadrasser och uthyrning, samtidigt som åtkomsten till vårdinrättningar ännu är mycket begränsad. Detta märks särskilt inom långtidsvården vilket förväntas kvarstå under fjärde kvartalet och början av 2021. Efterfrågan på utrustning inom patienthantering, hygien och service hålls därmed fortsatt tillbaka. Den elektiva vården ligger fortfarande under normala nivåer, vilket ger lägre volymer inom vår lönsamma DVT-kategori”, framgår av vd-ordet.