Analys Carnegie höjer sin rekommendation för Arjo till köp från behåll. Riktkursen höjs till 60 från 53 kr. Det framgår av en analys.

Carnegie bedömer att tillväxten kommer att öka under det andra halvåret mot den övre delen av intervallet 2 till 4 procent.

Arjos hyresaffär väntas ha gynnats av det stora antalet sjukhusinläggningar till följd av covid-19 pandemin i södra USA. Servicevolymerna väntas ha ökat i takt med att tillgången till sjukhusen förbättras.

Vad gäller försäljningsvolymen av utrustning är bankens bedömning att den är fortsatt låg. En positiv försäljningsmix borde enligt Carnegie ge stöd till marginalerna.

Carnegie tror att rapporten för det tredje kvartalet kommer att driva på aktiekursen följt av en kapitalmarknadsdag den 2 november där bolaget enligt analyshuset kan komma att presentera mer aggressiva mål.

Aktien i medicinteknikbolaget hade gått upp med drygt 6 procent till nivåer strax under 54 kr under den tidiga tisdagseftermiddagen.