Arise sänker ribban

Publicerad 2014-10-09 08:46

Aktie Arise tar bort sitt tidigare mål om att till utgången av 2017 uppföra ytterligare cirka 650 MW landbaserad vindkraft.

Anledningen är att utbyggnaden av svensk vindkraft generellt sett har saktat in, framförallt som följd av rådande låga el- och certifikatpriser.

”Detta gäller även för Arise”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet sammanfattar bolaget lite om vad som kommer att kommuniceras på kapitalmarknadsdagen som inleds klockan 9.00.

Arise strategi innebär att på kort sikt fokusera på kassaflöden snarare än tillväxt i den egna produktionskapaciteten.

Vad gäller ytterligare intäkter är strategin att skapa sådana genom att löpande avyttra byggklara projekt till investerare inklusive byggledning och förvaltning.

”Vi tror fortsatt att det är en klok strategi att lönsamt att äga vindkrafttillgångar och har därför som ambition att långsiktigt öka den egna produktionskapaciteten”, skriver bolaget.

Den egenkapitalinsats som krävs för en fortsatt långsiktig expansion avses finansieras med bolagets egna kassaflöden.