ARISE: FÖRVÄRVAR MAJORITET I FINLÄNDSKT BOLAG FÖR 12 MLN EUR

2023-03-14 19:33:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vindkraftsbolaget Arise förvärvar 51 procent av aktierna i det finländska bolaget Pohjan Voima som är aktiva inom landbaserad vindkraft och solkraft.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Arise kommer även att tillhandahålla finansiering i syfte att fortsätta utvecklingen av Pohjan Voimas projektportfölj, samt "tjänster" för att stödja bolaget i förberedelserna för att realisera projektportföljen, heter det.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 12 miljoner euro vid tillträdet. Därutöver tillkommer ytterligare köpeskilling på upp till 18 miljoner euro vid uppfyllelse av vissa milstolpar för projekten.

"Genomförandet av den här transaktionen innebär en väsentlig ökning av Arise utvecklingsportfölj där 600 MW av Pohjan Voimas portfölj klassificeras som projekt i sen fas, vilka vi siktar på att nå Ready-to-Build status med till 2025", skriver Per-Erik Eriksson, vd för Arise.Direkt-SE