DI: Motvind för vindkraftsbolaget

Publicerad 2014-03-24 08:01

Aktietips Trots att Arise nu handlas till 60 procent av eget kapital är aktien fortfarande för högt värderad sett till vinstutsikterna.

Det skriver Dagens Industri i måndagens tidning och sätter en säljrekommendation på vindkraftsaktien.

Arise har ännu så länge lyckats visa vinst genom att framgångsrikt säkra elpriserna på goda och höga nivåer, i år på 670-680 kronor per megawattimme förutsatt att inte priset på elcertifikaten inte förändras dramatiskt.

”Problemet för Arise uppstår nästa år då bolagets terminssäkringar minskar markant”, skriver Dagens Industri.

Sammantaget konstaterar tidningen att bolag med stark miljöprägel ska värderas med en premie mot övriga bolag.

”Men tyvärr är värderingen av Arise, med ett p/e-tal på 30 på årets förväntade vinst, i högsta laget för att motivera ett köp. Risken är i stället överhängande att aktien faller tillbaka efter de senaste månadernas kurslyft i takt med att omsättningen och vinsten pressas när de lyckosamma terminerna löper ut”, skriver Dagens Industri.

För att komma bort från de låga svenska energipriserna tittar Arise på Norge och framför allt på Skottland.

”Det är en lovvärd satsning, men så länge inget projekt har satts i gång är det svårt att sätta något större värde på projekten”, skriver Dagens Industri.