ARISE: EBITDA-RESULTATET BLEV 713 MLN KR 3 KV

2022-11-09 08:07:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vindkraftbolaget Arise redovisar ett ebitda-resultat på 713 miljoner kronor (76) för det tredje kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 917 miljoner kronor (180).

Resultat efter skatt blev 705 miljoner kronor (54) och per aktie uppgick det till 15:86 kronor (1:41).

"Arise tredje kvartal domineras av att vi i mitten av juli lyckades genomföra försäljningen av Kölvallen-projektet som blir ett landmärke för bolaget. Transaktionen är den största och mest lönsamma som bolaget gjort hittills", skriver vd Per-Erik Eriksson i rapporten.

I juli sålde Arise vindkraftsprojektet Kölvallen. Den totala köpeskillingen för projektet uppgick till cirka 100 miljoner euro, varav 75 miljoner euro i fast köpeskilling vid tillträdet och 25 miljoner euro i rörlig köpeskilling som betalas när projektet är färdigställt.

Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka 90 miljoner euro under åren 2022 till 2025, varav cirka 65 miljoner euro realiserades vid tillträdet.Direkt-SE