Rapport Den isländska banken Arion Banki rapporterar ett nettoresultat på 2,1 miljarder isländska kronor för det andra kvartalet 2019 (3,1). Det framgår av bankens delårsrapport.

Bankens räntenetto för kvartalet var 7,8 miljarder isländska kronor (7,3) medan provisionsnettot uppgick till 2,5 miljarder (2,7).

Under kvartalet har bankens utlåning minskat med 7,5 miljarder isländska kronor, där minskningen främst gäller lån till stora företag. Enligt Arion Banki är detta i linje med bankens ökade fokus på avkastning snarare än på tillväxt i utlåningen.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var vid kvartalets slut 21,4 procent, vilket enligt Arion med lätthet uppfyller de lagstadgade kraven.

Arion Banki är listad både på den isländska börsen och på Stockholmsbörsen.