ARION BANKI: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 5 MDR ISK 4 KV

2023-02-08 19:33:39

STOCKHOLM (Direkt) Den isländska banken Arion Banki, vars aktie handlas både i Reykjavik och i Stockholm, redovisar ett resultat efter skatt på 5 miljarder isländska kronor (6,5) för det fjärde kvartalet 2022.

De totala intäkterna uppgick till 15,5 miljarder isländska kronor under det gångna kvartalet (15,2).

Räntenettot uppgick till 10,5 miljarder isländska kronor (8,8) och provisionsnettot blev 4 miljarder isländska kronor (4,1).Direkt-SE