ARION BANKI: RESULTAT FÖRE SKATT 7,7 MDR ISK 3 KV (9,5)

2022-10-26 18:34:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den isländska banken Arion Banki redovisar ett resultat före skatt på 7,7 miljarder isländska kronor för det tredje kvartalet 2022 (9,5).

De totala intäkterna uppgick till 13,9 miljarder isländska kronor under det gångna kvartalet (14,9).

Kärnprimärkapitalrelationen var 19,3 procent vid utgången av det gångna kvartalet, mot 19,7 procent kvartalsslutet före.Direkt-SE