ARION BANKI: NETTORESULTAT SJÖNK TILL 5,8 MDR ISK 1 KV (6,0)

2022-05-04 18:41:10

STOCKHOLM (Direkt) Den isländska banken Arion Banki redovisar ett nettoresultat på 5,8 miljarder isländska kronor (6,0) för det första kvartalet 2022.

De totala intäkterna uppgick till 14,5 miljarder isländska kronor (13,1).

Kärnprimärkapitalrelationen var 19,1 procent vid utgången av kvartalet, mot 22,4 procent för samma period i fjol.

Kreditförlusterna uppgick till 0,5 miljarder isländska kronor, mot nettoåtervinningar på 1,1 miljarder isländska kronor i fjol.Direkt-SE