ARION BANKI: HÖGRE VINST OCH INTÄKTER 4 KV (OMS)

2022-02-10 06:15:05

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den isländska banken Arion Banki redovisar ett nettoresultat på 6,5 miljarder isländska kronor för det fjärde kvartalet 2021 (5,8).

De totala intäkterna var 15,2 miljarder (14,7) och räntenettot var 8,8 miljarder (8,1). Provisionsnettot var 4,1 miljarder isländska kronor (3,1).

K/I-talet var 51,6 procent (44,9).

Styrelsen föreslår en utdelning på 15 isländska kronor per aktie för 2021 (1:74), vilket innebär en utdelningsandel på 79 procent. Målet är 50 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen var 19,6 procent (22,3).

"Banken är mycket väl positionerad för att distribuera kapital och möta kundernas finansieringsbehov", skriver Arion Banki.Direkt-SE