Arctic Paper S.A. Q3, 2021: Stark efterfrågan och växande intäkter

2021-11-09 17:35:34

"Arctics tillväxt kommer att byggas på fyra pelare: papper, massa, förpackningar och kraft. Ett första steg i denna riktning togs i slutet av oktober när Arctic Paper och Rottneros undertecknade en avsiktsförklaring om att utveckla produktion av formgjutna tråg i Arctic Papers lokaler i Kostrzyn." Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2)

Utvalda finansiella resultat - Arctic Paper koncernen och Arctic Paper (papperssegmentet)

PLN (miljoner) Q3, Q3, 2020 Förändring Q1-Q3, 21 Q1-Q3, 20
2021
Försäljningsintäkter, 889,7 702,8 186,8 2459,0 2132,8
Arctic Paper koncernen
Försäljningsintäkter 645,0 491,9 153,1 1719,1 1483,4
Arctic Paper
(papperssegment)
EBITDA, Arctic Paper 102,1 86,4 15,7 258,5 246,3
koncernen
EBITDA Arctic Paper 46,3 69,7 -23,4 129,0 184,4
(papperssegmentet)
EBIT, Arctic Paper 72,8 59,1 13,6 170,5 163,0
koncernen
EBIT Arctic Paper 27,1 52,0 -24,9 71,8 131,3
(papperssegment)
Nettoresultat, Arctic 53,4 45,4 8,0 121,2 118,4
Paper koncernen
Nettoresultat, Arctic 35,4 43,5 -8,1 61,4 100,8
Paper (papperssegment)
Nettoresultat per aktie2 PLN PLN 0.64 PLN -0.11 PLN 1.22 PLN 1.59
0.53
Nettoskuldsättning/EBITDA 0,7 0,5 0,2 0,7 0,5

Arctic Paperkoncernen består av Arctic Paper S.A. (moderbolag), Arctic Paper (papperssegmentet) och massaproducenten Rottneros AB där Arctic Paper S.A. äger 51 procent.

1Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppen omvandlats till EUR genomsnittliga kurser för respektive kvartal. Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på www.arcticpaper.com

2Nettoresultat för papperssegmentet plus 51 % av nettoresultatet för Rottneros dividerat med antalet aktier.

"Vi möter stark efterfrågan på massa- och pappersmarknaderna och våra [image]
orderböcker är fulla för de kommande två månaderna."

Michal Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A.

Det tredje kvartalet var ett starkt kvartal: Arctic Papers intäkter ökade till 889,7 miljoner PLN (702,8 miljoner) med EBITDA på 102,1 miljoner PLN (86,4 miljoner). Även om balansen mellan papper och massa har förändrats till förmån för massa, visar det konsoliderade resultatet återigen fördelen med att kombinera de två segmenten. Vår finansiella ställning är fortsatt stark med en nettoskuld/EBITDA-kvot på 0,66 (0,48).

Vi möter stark efterfrågan på massa- och pappersmarknaderna och våra orderböcker är fulla för de kommande två månaderna. Papperssegmentets försäljning ökade till PLN 645,0 miljoner (491,9 miljoner) medan EBITDA minskade till PLN 46,3 miljoner (69,7 miljoner) på grund av högre produktionskostnader. Vi har höjt våra priser för att kompensera för effekterna av högre priser på råvaror, energi och transporter. Vi står också inför logistikutmaningar relaterade till den begränsade tillgången på transportmedel. Produktionskapacitetsutnyttjandet nådde rekordhöga 99% (83) med produktion och försäljning på 169 000 ton (143 000 ton) vilket är över nivån före pandemin.

För Rottneros - massasegmentet - ökade intäkterna för det tredje kvartalet med 12 procent till 570 miljoner kronor (508 miljoner) med ett EBITDA-resultat på 130 miljoner kronor (33 miljoner). Produktionsvolymen för perioden var 92 200 ton (110 200 ton) på grund av ett planerat underhållsstopp som inte skedde under jämförelseperioden 2020. Massapriserna har stabiliserats på hög nivå och vi ser stark efterfrågan.

Efter perioden presenterade vi vår nya koncernstrategi för 2030. 4P-strategin pekar ut riktningen mot en mer motståndskraftig, diversifierad och snabbväxande affär med bättre marginaler och högre lönsamhet. Genom att bygga vidare på synergier och kompetens från de två befintliga segmenten - papper och massa, som ska vidareutvecklas - tillför vi förpackningar och kraft. Med den nya strategin är målet att öka EBITDA med 70 procent och EBITDA-marginalen till 15 procent till 2030. De totala planerade investeringarna överstiger PLN 1,5 miljarder för perioden 2022-2030, och koncernen ska nå koldioxidneutralitet senast 2035.

Arctics tillväxt kommer att byggas på fyra pelare: papper, massa, förpackningar och kraft. Ett första steg i denna riktning togs i slutet av oktober när Arctic Paper och Rottneros undertecknade en avsiktsförklaring om att utveckla produktion av formgjutna tråg i Arctic Papers lokaler i Kostrzyn. Det gemensamma företaget planeras vara fullt operativt i slutet av 2023 och förväntas generera en årlig inkomst på 9-11 miljoner euro. Investeringen beräknas uppgå till 12-15 miljoner euro och den planerade årliga produktionen av 60-80 miljoner hållbara fiberbaserade värmetåliga tråg är utmärkt för den snabbt växande marknaden för färdigmat.

Den nya strategin visar oss riktningen för framtiden. Med tanke på det och våra starka konsoliderade resultat är jag övertygad om att vi är på väg i rätt riktning.

Michal Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A.

Cision