ARCTIC PAPER: RESULTATET EFTER SKATT VAR 54,7 MLN PLN 4 KV(OMS)

2022-02-18 05:56:50

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arctic Paper redovisar ett resultat efter skatt på 54,7 miljoner polska zloty för det fjärde kvartalet 2021 (-14,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 zloty (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 954 miljoner zloty (714)

För helårsperioden var resultatet efter skatt 176 miljoner zloty (104) med en nettoomsättning på 3,4 miljarder (2,8).

En utdelning om 0:40 zloty per aktie föreslås för helåret 2021 (0:30).

"Efterfrågan på papper fortsatte att utvecklas positivt under perioden, då den ekonomiska återhämtningen förstärktes ytterligare på våra europeiska kärnmarknader. Den starka efterfrågan har lett till brist på papper när tryckerier flyttar inköp från Kina till Östeuropa på grund av logistiska problem, en utveckling som gynnar Arctic Paper", skriver vd Michal Jarczyński, som fortsätter:

"För att kompensera för effekterna höjde vi våra priser under fjärde kvartalet och återigen i början av 2022. Vi är mycket nära fullt kapacitetsutnyttjande och beräknar nu lönsamhet per maskintimme för att optimera utfallet av produktionen. Att vår genomsnittliga försäljningsintäkt per ton har ökat med 18 procent sedan fjärde kvartalet 2020 illustrerar den kombinerade effekten av högre priser och en sundare mix."

Avslutningsvis skriver vd:n att utsikterna för 2022 är positiva för både massa och papper.Direkt-SE