ARCTIC PAPER: RESULTATET EFTER SKATT VAR 54,7 MLN PLN 4 KV

2022-02-17 17:53:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arctic Paper redovisar ett resultat efter skatt på 54,7 miljoner polska zloty för det fjärde kvartalet 2021 (-14,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 zloty (0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 954 miljoner zloty (714)

För helårsperioden var resultatet efter skatt 176 miljoner zloty (104) med en nettoomsättning på 3,4 miljarder (2,8).

En utdelning om 0:40 zloty per aktie föreslås för helåret 2021 (0:30).Direkt-SE