Arctic Paper publicerar finansiell kalender för 2022

2021-12-20 17:08:21

Årsredovisning / bokslutskommuniké    22 mars 2022

Delårsrapport Q1                                    9 maj 2022

Halvårsrapport H1 / Q2                        10 augusti 2022

Delårsrapport Q3                                  7 november 2022

Årsstämman kommer att äga rum i juni, men datum är i nuläget inte beslutat.

Cision