ARCTIC PAPER: EBITDA-RESULTATET BLEV 206 MLN PLN 1 KV (72,2)

2022-05-09 07:43:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arctic Paper redovisar ett ebitda-resultat för koncernen på 206 miljoner polska zloty för det första kvartalet 2022 (72,2).

Nettoresultatet blev 146 miljoner zloty (32,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:74 zloty (0:42).

Nettoomsättningen uppgick till 1.111 miljoner zloty (783).

Stark efterfrågan och prisökningar kompenserade för stigande kostnader för råmaterial, energi och logistik, skriver bolaget i rapporten.Direkt-SE