Analys Arctic Securities sänker sin riktkurs för olje- och gasprospekteringsbolaget Africa Energy till 3:50 kronor, från tidigare 4:30 kronor, med upprepad köprekommendation. Detta som en konsekvens av osäkerhet kring tidpunkten för nästkommande våg av triggers. Det framgår av en analys.

”I samband med Africa Energys fynd vid Luiperd-brunnen har risken kring hela Paddavissie Fairway-området minskat ännu mer. Detta bidrar till en högre substansvärdering och givet den senaste tidens svaga utveckling för aktien erbjuds investerare ett attraktivt ingångsläge”, skriver Arctic Securities.

Analyshuset bedömer att aktiens svaga prestation den senaste tiden sannolikt är temporär.

”Över de kommande tolv månaderna förväntar vi oss mer klarhet kring utvecklingen för Brulpadda/Luiperd-fynden. Om Total lyckas säkra ett avtal med fasta gaspriser med den sydafrikanska regeringen väntar vi oss uppdaterade estimat för resurserna relaterade till upptäckterna samt att fortsatta prospekteringsprogram med ett startdatum för borrning bekräftas”, skriver Arctic Securities, och fortsätter:

”Om dessa triggers materialiseras tror vi att aktien för Africa Energy snabbt kommer återgå till tidigare nivåer och därmed rekommenderar vi aktieägare att positionera sig i förväg. Eftersom den exakta tajmingen är osäker föreligger det dock en risk att dessa triggers kan dra ut på tiden/…/”.

Arctic Securities bedömer att substansvärdet (risked NAV) för Africa Energy-aktien ligger på 4:50 kronor per aktie.

Omkring 12-tiden på måndagen handlades aktien ned 0,2 procent till 2:30 kronor.