ARCTIC MINERALS: FÖRDUBBLAR YTA JOINT VENTURE-PROJEKT PERÄPOHJA

2022-06-23 11:27:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arctic Minerals och Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av bolagens samriskbolag för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland. Avtalet ökar storleken på tillståndsområdet som täcks av samarbetet med 5.700 kvadratkilometer till en total yta på 11.200 kvadratkilometer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Pågående prospekteringsarbeten består av kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock och mineraliserade hällar, samt geologisk fältkartrering.

Ett ytterligare kärnborrningsprogram pågår för närvarande och resultaten väntas senare under sommaren, heter det.

Avtalet för samriskbolaget ingicks i januari 2020 och ger Rio Tinto möjligheten att köpa upp till 51 procent av Arctic Minerals prospekteringstillgångar i Peräpohja skifferbälte genom att investera totalt 4 miljoner dollar under tre år. Rio Tinto kan sedan öka sitt ägande till 75 procent genom att spendera ytterligare 5 miljoner dollar under därpå följande två år. När Rio Tintos ägande uppnått 75 procent kan båda parter behålla sin ägarandel genom att delta i prospekteringskostnaderna på pro rata-basis, alternativt välja att bli utspädd pro rata.Direkt-SE