ARCANE CRYPTO: FÖRESLÅR ÄNDRINGAR I STYRELSEN (OMS)

2021-10-29 06:11:00

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Arcane Crypto har mottagit ett förslag från bolagets nomineringskommitté om att sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om förändringar i bolagets styrelse.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nomineringskommittén föreslår att Michael Jackson utses till styrelseordförande och att Sïmon Saneback utses till ny styrelseledamot. Jonatan Raksnes kommer att lämna sin position som styrelseordförande och styrelseledamöterna och Anna Svahn, Kristian Kierkegaard och Viggo Leisner kommer att förbli styrelseledamöter.Direkt-SE