ARCANE CRYPTO: AVTAL OM FSG DATAKRAFT FÖR MINING-VERKSAMHET

2021-10-19 08:13:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arcane Crypto, som utvecklar och investerar i bitcoinprojekt och andra digitala tillgångar, har ingått avtal med amerikanska Luxor Technology avseende försäljning av datakraft för kryptoutvinningsverksamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet med Luxor innebär att det av Arcane Crypto helägda dotterbolaget Arcane Green Data nu nått sin fulla kapacitet om 1,25 megawatt, skriver bolaget.

Leasingavtal för Arcane Green Datas kapacitet för bitcoinutvinning uppgår till 2,5 megawatt, en nivå som ska uppnås i första kvartalet 2022 efter ytterligare utrustningsinvesteringar, enligt Arcane Crypto.

Under nuvarande marknadsförhållanden, med ett bitcoinpris på 61.000 dollar och en så kallad hash-takt på 145 ska Arcane Green Data generera omkring 4 miljoner kronor i månatliga intäkter vid kapaciteten 1,25 megawatt.Direkt-SE